(Girls' Generation) SNSD - Oh!

[postlink]http://clip.thegioikpop.com/2010/11/girls-generation-snsd-oh.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=TGbwL8kSpEkendofvid

0 nhận xét:

Đăng nhận xét