Girls' Generation(SNSD) - (Hoot)

[postlink]http://clip.thegioikpop.com/2010/11/girls-generationsnsd-hoot.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=F4-SxcCO5d0endofvid

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

yeu Yoona wa!

Nặc danh nói...

tao cũng yêu Yoona

Đăng nhận xét