“Goodbye and Goodbye” - Shinhwa Shin Hye Sung & Eric

[postlink]http://clip.thegioikpop.com/2010/11/goodbye-and-goodbye-shinhwa-shin-hye.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=Ve8sx6M8f2kendofvid

0 nhận xét:

Đăng nhận xét