GUMMY "LOVE RECIPE" MV

[postlink]http://clip.thegioikpop.com/2011/07/gummy-love-recipe-mv.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=-3xnyvV3F_Qendofvid

19 nhận xét:

Nặc danh nói...

Con chó dễ thương gê :X~ Nhìn nó thấy giống 4 Trị Né gê =))

Nặc danh nói...

Con chó dễ thương gê :X~ Nhìn nó thấy giống 4 Trị Né gê =))

Nặc danh nói...

Con chó dễ thương gê :X~ Nhìn nó thấy giống 4 Trị Né gê =))

Nặc danh nói...

Con chó dễ thương gê :X~ Nhìn nó thấy giống 4 Trị Né gê =))

Nặc danh nói...

Con chó dễ thương gê :X~ Nhìn nó thấy giống 4 Trị Né gê =))

Nặc danh nói...

Con chó dễ thương gê


:X~ Nhìn nó thấy giống 4 Trị Né gê =))

Nặc danh nói...

Con chó dễ thương gê :X~


Nhìn nó thấy giống 4 Trị Né gê =))

Nặc danh nói...

Con chó dễ thương gê :X~ Nhìn nó thấy giống 4 Trị Né gê =))

Nặc danh nói...

Con chó dễ thương gê :X~ Nhìn nó thấy giống 4 Trị Né gê =))

Nặc danh nói...

Con chó dễ thương gê :X~ Nhìn nó thấy giống 4 Trị Né gê =))

Nặc danh nói...

Con chó dễ thương gê :X~ Nhìn nó thấy giống 4 Trị Né gê =))

Nặc danh nói...

Con chó dễ thương gê :X~ Nhìn nó thấy giống 4 Trị Né gê =))

Nặc danh nói...

Con chó dễ thương gê :X~ Nhìn nó thấy giống 4 Trị Né gê =))

Nặc danh nói...

Con chó dễ thương gê :X~ Nhìn nó thấy giống 4 Trị Né gê =))

Nặc danh nói...

kũng giốg mày gê!!=]] chuyên đi sũa bậy =]] =]]

Nặc danh nói...

hô3 , chứ mày đang " NÓI" à =))~

Nặc danh nói...

dung r` do' cai tk 21:25 dang Nói a` :-j~

Nặc danh nói...

tkế mày cũng là ckó à, sao vào đây sủa :))

Nặc danh nói...

chứ mày là người à :))

Đăng nhận xét